HEM

V D G AB

Vänskap, delaktighet & glädje ab

Inspiration & handledning

Genom förändringsprocessen

ORGANISATIONEN

I RÖRELSE

Alla organisationer befinner sig i ständig rörelse. Det är ett måste för att överleva. Med jämna mellanrum gör förändrade omvärldsfaktorer att takten måste öka. Det ställer stora krav på alla de människor som utför arbete och är beroende av inkomsten från organisationen, Kraven tenderar ibland att orsaka både motstånd och stress. Att leda i förändring ställer många ledarskapsfrågor på sin spets. Förmåga att kommunicera och vara pedagogisk är A och O.

MÅLARBETE

 

Tydliga mål är en grundsten för framgång. Att definiera målen och sätta nivåer brukar vara ganska enkelt. Att styra vardagen och följa upp brukar vara svårare.

 

Vi kan hjälpa dig genom hela målprocessen. Vi garanterar måluppfyllnad. Annars får du pengarna tillbaka.

INTELLEKTUELLT KAPITAL

 

Svenska företag måste få högre avkastning på investerade resurser i framtiden. Hur väl detta kapital utnyttjas är för många företagsledare okänt.

 

Vi kan hjälpa dig med komplett kartlägging och analys.Vi garanterar ökad avkastning annars får du pengarna tillbaka.

MEDARBETARSKAP

 

I en allt snabbare värld glöms ofta medarbetarens förutsättningar bort.

 

Vi kan hjälpa er att skräddarsy medarbetarprogram som ger resultat. Annars får ni pengarna tillbaka.

LEDARSKAP

 

Modernt och framgångsrikt ledarskap bygger på förmågan att skapa relationer, att vara kommunikativ och tydlig.

 

Vi kan hjälpa dig med ledarutveckling, både interna program och öppna kurser

.

Vi garanterar resultat. Annars får du pengarna tillbaka.

 

Vi arrangerar UGL-utbildningar genom www.uglgotland.se.

 

 

 

 

DU AVGÖR DIN FRAMTID

IDAG

Om du tillhör kategorin människor som gärna väntar och ser kan vi inte hjälpa dig. Drivkraft, vilja och ambitioner är en grundförutsättning för lyckad företagsutveckling. Saknad kompetens går alltid att komplettera. Det är svårare med attityder och förhållningssätt. De mest framgångsrika organisationerna har många medarbetare som vill, vågar och kan prova nytt. Kreativitet och lust att prova uppmuntras.

 

När tänker du gå vidare med dina idéer och förverkliga dem ?

Copyright © V D G AB, All Rights Reserved