HEM

V D G AB

Vänskap, delaktighet & glädje ab

Inspiration & handledning

Med er genom förändringsprocesser.

Mot framtiden.

ORGANISATIONEN

I RÖRELSE

Alla organisationer befinner sig i ständig rörelse. Det är ett måste för att överleva. För att vinna framtiden krävs mer. Med jämna mellanrum gör förändrade omvärldsfaktorer att takten måste öka. Allt detta ställer stora krav på företagsledningen och de människor som utför arbete och är beroende av inkomsten från organisationen. Kraven tenderar ibland att orsaka både motstånd och stress. Att leda i förändring in i framtiden ställer många frågor på sin spets. Förmåga att kommunicera och vara pedagogisk är A och O. Att kunna leda och utveckla är avgörande. Vi hjälper er med företagsutvecklingen in i framtiden.

AFFÄRSPROCESSEN

 

Tjänar ni optimalt pengar på era affärer?

Har ni en innovativ och strategisk plan för framtidens affärer?

 

Vi kan hjälpa er med komplett analys och implementering av affärsprocesser för ökad avkastning.

MÅLPROCESSEN

 

Når ni målen?

Är målen rätt och utmanande så att ni optimerar utvecklingen i företaget?.

 

Vi kan hjälpa er med hela målprocessen för ökad måluppfyllnad.

MEDARBETARSKAP

 

Har ni dolda tillgångar genom outnyttjade resurser?

Vad skulle företaget tjäna på att frigöra mer kreativitet och innovation?

 

Vi kan hjälpa er med utveckling av organisationen för för ökad effektivitet och produktivitet.

LEDARSKAP

 

Är ledarskapet i ert företag vässat för framtidens krav?

Klarar ledningen morgondagens utmaningar?

 

Vi kan hjälpa er med ledarutveckling för framtidens krav och affärer.

 

Vi arrangerar också UGL-utbildningar genom www.uglgotland.se.

 

 

 

 

DU AVGÖR DIN FRAMTID

IDAG

Om du tillhör kategorin människor som gärna väntar och ser kan vi inte hjälpa dig. Drivkraft, vilja och ambitioner är en grundförutsättning för lyckad företagsutveckling. Saknad kompetens går alltid att komplettera. Det är svårare med attityder och förhållningssätt. De mest framgångsrika organisationerna har många medarbetare som vill, vågar och kan prova nytt. Kreativitet och lust att prova uppmuntras.

 

När tänker du gå vidare med dina idéer och förverkliga dem ?

 

Copyright © 2009-2016 V D G AB | Högklint Tullebovägen 3 | 622 61 Visby | 0760-40 53 00 | E-post | All Rights Reserved